UNIVERSITE ACEEM , MENTION SCIENCE DE LA SANTE

Université Aceem Manakambahiny. Sampana iray eo anivon’ny vondrom-panabeazana ACEEM.

Misy ireo karazana antsoina hoe Mentions mifanaraka amin’izay sokajina Bakalorea rehetra eto anivon’ny Université Aceem: ny Gestion, ny Communication, ny Droit et Science Politique, ny Sciences économiques et Etudes du Développement, ny Sciences de la Santé, ny Info Elec ary ny MBS na Madagascar Business School.

Mahakasika manokana ny Làlam-piofanana sciences de la santé na mention Santé eto amin’ny Université ACEEM, izay natao hampiofanana manam-pahaizana ambony momba ny fahasalamana dia ahitana Parcours samihafa:

  • Administration et Gestion du Système de Santé
  • Imagerie Médicale
  • Techniques Biomédicales
  • Opticien-Optométriste

Ny foto-drafitr’asa amin’izany làlam-piofanana izany dia manara-penitra, naorina mihintsy mba ho toeram-pampianarana ary avo lenta ihany koa raha ny fampianarana noho ireo Professeurs maro hita ao aminy, izany hoe tsy mena-mitaha amin’ny any ivelany na ny foto-drafitr’asa na ny kalitaon’ny fampianarana.

Ny Parcours Administration et Gestion du Système de Santé na AGSS. Tsara marihina fa any amin’i Nosy Maurice sy eto amin’ny Université Aceem ihany no misy izany làlam-piofanana izany aty amin’ny ranomasimbe Indiana.

Misokatra ho an’ny rehetra manana ny mari-pahaizana Bakalorea sy ny mari-pahaizana amin’ny fitantanana na Gestion, na amin’ny Lalàna, Droit, na amin’ny tao-kaonty Comptabilité ny Parcours Administration et Gestion du Système de Santé.

Ny Parcours Imagerie Médicale, eny amin’ny Faculté de Médecine Antananarivo sy eto amin’ny Université ACEEM no ahitana ny Làlam-piofanana Imagerie Médicale. Hianarana ao anatin’izany ny fikarakirana ireo fitaovana samihafa toy ny Radio, scanner, Echographie, Imagerie Nucléire ary ny IRM. Tsara marihina fa misy eto Madagasikara avokoa ireo fitaovana ireo ary misy ny anaovan’ny mpianatra fanazaran-tena. Misokatra ho an’ny mpianatra manana ny mari-pahaizana Bakalorea Série D sy Scientifique ny Imagerie Médicale.

Ny Parcours OPTICIEN-OPTOMETRISTE. Eto amin’ny Université ACEEM, eo anivon’ny Ecole Supérieure des Sciences de La Santé, ihany koa dia ahitana izany làlam-piofanana izany, natao hanofanana olona manam-pahaizana momba ny solomaso. Eto amin’ny Université ACEEM ihany no ahitana izany làlam-piofanana izany aty amin’ny ranomasimbe Indiana.

Ny Parcours TECHNIQUES BIOMEDICALES: Mihazakazaka ny fandroson’ny siansa medikaly ary haingam-pivoatra ihany koa ny teknolojia momba ny fitsaboana sy ny fitaovana ampiasaina amin’izany; toy ny Scanner, ny Echographie ny radiologie samihafa sy ny sisa… Anjara manandrify ny Dokotera ny manao ny fitsaboana fa olona hafa nianatra manokana momba ny fampiasana ireo fitaovana kosa no tsy maintsy misahana ireny fitaovana medikaly  ireny ka antom-pisian’ity Làlam-piofanana Techniques Biomédicales ity. Eny amin’ny Faculté de Madecine sy eto amin’ny Université ACEEM ihany no misy ny Làlam-piofanana Techniques Biomédicales, ary handraisana ny mpianatra manana ny Bakalorea Sokajy rehetra.

Azo antoka ny lenta Akademika sy ny lenta Siantifika amin’ny fampianarana eto amin’ny Université ACEEM, izany dia noho ny fananany ireo mpampianatra manana fahaizana manokana na Spécialiste izay hankatoavina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ary ambonin’izany noho ny fisian’ny fifanarahana eo amin’ny Université ACEEM sy ireo Ivon-toerana samihafa misahana ny sehatry ny fitsaboana dia azo antoka tanteraka ihany koa ny fahafahan’ny  mpianatra manao Stage amin’ireo toerana samihafa tandrify amin’ny làlam-piofanana izay harahiny.

Fa mbola tombony lehibe ho an’ireo izay manaraka ny làlam-piofanana Santé eto amin’ny Université ACEEM ny fisian’ny  fampitaovana ireo mpianatra. Nisy àry ny hetsika mahakasika izany notontosaina ny Zoma 7 Desambra 2018 teto anivon’ny Université. Ireo ao amin’ny taona faharoa no notolorana fitaovana. nomarihin’Andriamatoa Ratrema William, filoha mpanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM fa rehefa mivoaka ireo mpianatra eto amin’ny sciences de la Santé Université ACEEM dia hifarombahan’ireo mpampiasa mbamin’ireo toeram-pitsaboana samihafa.Araka izay efa nambaran’ny mpianatra dia miavaka ny sciences de la Santé eto amin’ny Université aceem.

Betsaka ny asa manandrify ny mpianatra aorian’ny fianarana izay ataony, ary afaka manao fanamby ny eto amin’ny Ecole supérieur des Sciences de la Santé Université ACEEM fa tsara fototra ny hoavin’ny mpianatra izay hofanina amin’ireo làlam-piofanana hita eto:

  • Administration et Gestion du Système de Santé
  • Imagerie Médicale
  • Techniques Biomédicales
  • ary ny Opticien-OptOmétriste

Ho an’ny antso fifandraisana dia ny laharan-telephones 22 295 34 na ny 0 34 49 500 71.

Ankino amin’ny mpanabe azo antoka ny hoavinao dia ho lavorary izay kasainao, koa matokia ny ACEEM dia hatoky ny tenanao ianao.

Evenements à venir

Contactez-nous

Rasoanaivo Charles, Antananarivo 101, Madagascar

+261 20 22 295 34