Mots du président

Tsy ny fampitomboana ny toeram-pampianarana sahanina ihany no ataon’ny ACEEM ho zava-dehibe fa ny fanatsarana indrindra indrindra ny fomba fampitàna fahalalana sy ny fomba famolavolana ny toe-tsain’ireo tanora beazina.

Evenements à venir

Contactez-nous

Rasoanaivo Charles, Antananarivo 101, Madagascar

+261 20 22 295 34